شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 90558
تعداد بازدید : 974

پیش نشست فلسفه اخلاق با عنوان معرفت شناسی حسن وقبح عقلی با حضور استاد مجید ابوالقاسمی در حوزه علمیه امام رضا (ع) برگزار گردید

پیش نشست فلسفه اخلاق با عنوان معرفت شناسی حسن وقبح عقلی با حضور استاد مجید ابوالقاسمی در حوزه علمیه امام رضا (ع) برگزار گردید

ایشان با بیان این که امروزه یکی از موضوعاتی که در ذهن نخبه  گان جامعه نفوذ یافته است مساله نسبیت و شکاکیت است این امر تا جایی پیش رفته است که حتی گاه اصل اجتماع نقیضین که از پایه ترین بدیهیات به شمار می رود را رد می  کنند.

اصل شک گرایی  ابتدا در دوره یونان توسط سوفسطائیان به وجود آمد  که  در دوره معاصر توسط کانت با عنوان انقلاب کوپرنیک در معرفت شناسی دوباره احیا گردید . با توجه به نسبیت گرایی و شک گرایی انسان جدید در مبانی معرفتی،  اخلاق نیز از این متاثر گردید با این مبنا ملاک حسن وقبح عقلی نیز دچار چالش گردید . لذا در این امر توجه اندیشمندان حوزه را دو چندان می کند چون براساس نگاه مکاتب مختلف اخلاق نیز متفاوت خواهد گردید . درحالی که ما در اخلاق دو قضیه پایه ای  بدیهی داریم به نام حسن عدالت و قبح ظلم که می توان گزارهای اخلاقی دیگر را از آ ن نتیجه گرفت . 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :