شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 88618
تعداد بازدید : 986

امتحانات

برگزاری امتحان عقاید پایه های اول ودومبرگزاری امتحان عقاید پایه های اول ودوم


باتوجه به اختیارات حوزه علمیه در زمینه برگزاری امتحانات پایه های 1و2 به اسناد

 ماده 54 آیین نامه آموزشی مدارس علمیه ، معاونت آموزش حوزه علمیه امام رضا علیه السلام

جهت تسهیل طلاب درس عقاید پایه های 1و2 را در 4 مرحله برگزار می نماید.


لازم به ذکر است طی3 مرحله نخست با تقسیم بندی ارایه شده در جدول کل محمدوده کتاب 

امتحان گرفته می شود .و در مرحله چهارم که مطابق با تاریخ جدول زمان بندی امتحانات نیم

سال مرکزی می باشد امتحان از کل محدوده برگزار میگردد وبا این تفاوت که 80 درصد سوالات 

از3 مرحله گذشته می باشد.
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :