شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 87913
تعداد بازدید : 924

حلقه پژوهشی شهید صدر

راه اندازی حلقه های پژوهش شهید صدر و علامه طباطبائی درراستای حمایت وتشویق واستعدا سنجی طلاب ویژه پژوهشی حلقه های مطالعاتی و پژوهشی در دوسطح یک .دو تشکیل گردید

 

راه اندازی حلقه های پژوهش شهید صدر و علامه طباطبائی

 

درراستای حمایت وتشویق واستعدا سنجی طلاب ویژه پژوهشی حلقه های مطالعاتی و پژوهشی در دوسطح یک .دو تشکیل گردید .

حلقه سطح یک به نام علامه طباطبائی  وسطح دوم به نام شهید صدر مزین گردید .

دبیری حلقه سطح اول را اقای ایزد پناه وسطح دو را اقای حمیدحسینی به عهده دارند.

این حلقات به طور منظم هفته گی روزهای چهارشنبه برگزارمی گردد .

دراین حلقات ابتدا محققین به بیان عناوین انتخابی خود می پردازند که همراه با نقد وبررسی اعضا و اساتید مدعو می باشد

عناوینی که تاکنون مورد ارایه ومورد ارزیابی قرار گرفته است به شرح ذیل است .

حلقه شهید صدر :

موضوع : اضطرار درشرب خمر از منظر امام خمینی ره اقای امین مرادی

حکم تکسب به واجب از منظر صاحب ریاض اقای اسماعیل دولت پور

تقلید درعقاید  اقای احمد کشاورز

حکم انکار امامت امام علی ع از منظر شیعه اقای سمیعی انارستانی

دسته بندی نوع مواجهه علمای شیعه با مدرنیته  اقای حمید حسینی

 

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :