شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 86943
تعداد بازدید : 903

معاونت پژوهش حوزه علمیه امام رضا (ع) اولین جلسه کرسی های آزاد اندیشی را برگزار کرد

طلاب از نخستین افراد و گروه هایی هستند که سخنان رهبری را عملی کردند .معاونت پژوهش حوزه علمیه امام رضا (ع) اولین جلسه کرسی های آزاد اندیشی را برگزار 

کرد

 

طلاب از نخستین افراد  و گروه هایی هستند که سخنان رهبری را عملی کردند .

 

سخنران : آقای دکتر روح الله رجبی

ناقد: حجت الاسلام هادی داودی

داور : حجت الاسلام دکتر همتی

موضوع : زبان و تفکر

حجت السلام و المسلمین دکتر همتی در ابتدای جلسه دلیل ایجاد این کرسی های آزاداندیشی را در مدرسه امام رضا را مطرح کردند  و در مورد جلساتی که در آینده نزدیک برقرار خواهد شد نیز توضیحاتی را به طلاب ارائه دادند  وی در ادامه  مقدمه ای از موضوع جلسه را بیان کرد

مقدمه :

وقتی که  انسان را از دیدگاه فلاسفه می خواهیم مطرح کنیم آن را حیوان  ناطق معرفی می کنند و نطق را قوه عاقله ای است که وجه تمایز انسان و حیوان می دانند و نطق را ارتباط به عقل و تفکر می دهند

وی ادامه داد : خداوند در ابتدای سوره الرحمن تحقق بیان بعد خلقت انسان را مطرح می کند که در این آیه ابتدا بیان و بعد خلقت تحقق پیدا می کند

نکته بعدی ، در فلسفه غرب فضای تحلیل زبانی بسیار جدی است و در این جریانات علمی ، این موضوع مطرح است که بین زبان و بیان چه نسبتی وجود دارد .

 ایشان ادامه دادند  که دین اوج اعجاز خود را در قالب زبان بیان می کند و از طریق آن یک سری مفاهیم را مطرح می کند و در این میان یکی از  وظایف حوزه های علمیه فهم زبان دین می باشد .

دکتر رجبی

مسئله زبان در تفکر غرب مطرح است و اساسا قایلند که فلسفه تحلیل زبان است و  اگر ما رجوع به خودمان داشته باشیم زبان یک کلمه فارسی است و در عربی کلام است یعنی مسئله ای که در تمدن غرب مطرح است کلام است و این موضوع برای ما یک فرصت است و می توانیم به جریان های فکری غرب با تمدن بزرگ اسلامی نزدیک شویم

در تاریخ متافیزیک و فلسفه زبان ابزاری برای انتقال مفاهیمی که در ذهن مااست به دیگران تعریف می شود و جریاناتی در غرب و کشور ما وجود دارند که این تعریف را قبول ندارند و زبان را ذاتا ابزار نمی دانند بلکه زبان را برای سخن گفتن تعریف می کنند و می گویند ما باید اشیاء را ببینیم و حقیقت آن را درک کنیم و مفهوم سازی کنیم و زبان ذاتا در سخن گفتن مطرح می شود

ما در صحبت های عمومی به کلمات فکر نمی کنیم و مجذوب آن موضوعی می شویم که مورد بحث است پس ذاتا زبان وجه حضوری دارد و امری اجتماعی است و جمله ی که کسی نتواند بفهمد سخن گفتن نیست و زبان  ذاتا جمعی ایست

و زبان آن تفکری را که در درون ما است را اظهار می کند و زبان جذب در موضوع است و نمی توان فرم را از محتوا جدا کرد و نظام واژگان در معنا فنا می باشد و لفظ جمعی و حضوری است که همه در  آن سیر می کنند و با ظهور اشیا ارتباط دارند

کلمات  از قبل معنا دارند پس کلمات پیش از این که معنای جدیدی بگیرند معنایی داشته اند و از قبل آموزش داده شده اند و ما تحت جبر زبان هستیم ولی می توانیم به یک کلمه معانی متفاوتی  بدهیم ولی براساس معانی سابق و به تفصیل از آن استفاده کنیم .

حجت الاسلام داودی :

مغالطه موجود در سخنان آقای دکتر یک مغالطه لفظی است.

کلماتی وجود دارد که  معنا نداشته باشد و آنچه از دهان خارج می شود به دو قسم هستند 1- مستعمل 2- مهمل و در بسیاری از الفاظ مهمل را استفاده می کنیم

و نباید آیات قرآن را ذوقی تفسیر کنیم و متاسفانه باب شده است که   دربعضی از مواقع بعضی از اشخاص در میان صحبت های خود تفسیر هایی را مطرح می کنند که اشتباه است و تفسیر دارای قواعد تفسیری است و در قواعد تفسیری قرآن الفاظ نیست و حقیقت قرآن حقیقتی است که در لوح محفوظ است .

آنچه در قرآن آمده حقیقت قرآن است .

مشکلی که در مبانی وجود دارد این است که گفته شد زبان ذاتا امری اجتماعی است یعنی اگر جامعه شکل نمی گرفت زبان تحقق پیدا نمی کرد و آنچه که ما در حوزه به عنوان حدیث نفس می گوییم مراد این است که ما خود حرف نمی زنیم بلکه حاضر سازی صورت های ذهنی است و مطرح شد زبان ذاتا ظهور اشیا است که اگر این چنین بود چرا ما با زبان های مختلف صحبت می کنیم ما از نظر انسانی تفاوتی نداریم پس این مبنا نیز اشتباه است

و در انتها دکتر رجبی به دلیل کمبود وقت مباحثی را در جواب  ایرادات مطرح کرد و گفت : مغالطات باید دارای نظریه باشد پس این موضوع نقد نیست و اگر سخن از طریق  زبان خارج می شود این یکی از مصادق است و زبان در زمان تنها بودن فرد وجود نخواهد داشت و زمانی مطرح است که نفر دیگری نیز وجود داشته باشد

وی در پایان خاطر نشان کرد : ما نباید ابتدا به دنبال مغالطات برویم باید مبانی را بررسی کنیم و بعد به سمت مغالطات حرکت کنیم 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :