شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 86792
تعداد بازدید : 1079

خلاصه مطالب کلاس روش تحقیق استاد کریمی

سه مطلب عمده ای که تاکنون در بحث روش تحقیق ارائه شده است به قرار زیر است:

خلاصه مطالب کلاس روش تحقیق استاد کریمی

سه مطلب عمده ای که تاکنون در بحث روش تحقیق ارائه شده است به قرار زیر است:

1-   تبارشناسی: یعنی موضوعی که قرار است مورد پژوهش قرار بگیرد تحت کدامیک از علوم و رشته های مشخص قرار می گیرد(طبیعی است که می توان از موضوعات میان رشته ای هم سخن گفت). الف) درون دینی: فقه، کلام، اخلاق دینی. ب) برون دینی: فلسفه دین، روانشناسی دین، جامعه شناسی دین، تاریخ ادیان، دینشناسی مقایسه ای، مردم شناسی دین و ... علومی دیگر مانند: ادبیات، تفسیر، حدیث، اصول، منطق و... هرکدام از آنجا که بعضاً مقدمه مباحث درون دینی هستند از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و در حوزه های علمیه تدریس می شوند. در این میان بعضی از رشته ها مانند تفسیر می تواند رابطه متقابل با علومی دیگر همچون فقه داشته باشد. در هر صورت، علومی کاملا درون دینی خوانده می شوند که لااقل یکی از مقدمه های استدلالهایش از متونی دینی(وحی) اعتبار  بگیرد. برخی معتقدند علاوه بر این، علومی که با پیشفرضها و اصول موضوعه دینی پیش می روند هم، دینی هستند. به هرحال، آنچه در اینجا مهم است تشخیص این است که موضوع مد نظر شما تحت کدامیک از شاخه های بالا قرار می گیرد.

2-   گونه شناسی: می توان یک موضوع و مسئله تحت یک علم را به گونه های مختلف تحقیق کرد: توضیح، تعریف، توصیف، تبیین، توجیه، مصداق شناسی و ... . برای تکثیر و جزئی کردن یک موضوع کلان یا یک سوال کلان باید بتوان تشخیص داد چه گونه ای از آن مورد توجه است. یعنی پرسش اساسی از موضوع مورد توجه چه پرسشی است؟ تعریفی؟ توضیحی؟ تبیینی؟ و ...

3-   تحقیق و پژوهش از حیث منابع به دو نوع کتابخانه ای و میدانی تقسیم می شود. تحقیق کتابخانه ای مبتنی بر تحقیقات گذشتگان در مورد یک مسئله نظری برای پیشبرد و تولید علم صورت میگیرد و کاملا به مکتوبات محققان قبلی متکی است، اگرچه ممکن است به نقد آنها منتهی شود. تحقیق میدانی اما به توصیف موضوعات عینی در شرایط و زمان و مکان خاص  می پردازد. فی المثل بررسی "همبستگی یا عدم هبستگی اقامه نماز و سلامت روان در میان دانش آموزان دبیرستانهای منطقه 18 تهران"، تحقیقی است که نیاز به پرسشنامه و تحلیل و بررسی پاسخهای دانش آموزان مربوطه با تکیه بر روشهای معتبر آماری همراه با استفاده از نرم افزارهای مناسب دارد.

v    با توجه به نکات بالا نشان دهید موضوعات زیر به طور احتمالی چگونه قابل تحقیق هستند(توجه کنید: ممکن است هر موضوعی به چندین صورت قابل بررسی و تحقیق باشد. برای هر مورد دست کم سه صورت بیان کنید. نکته دیگر اینکه هر کدام از موضوعات کلان زیر را میتوان از دیدگاه عالمان موثر در حوزه مربوطه بررسی کرد، اشاره به آنها هم مانعی ندارد):

رجعت

سقط جنین

دروغ مصلحت آمیز

عصمت امامان

 

 

معاونت پژوهش 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :