شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 77599
تعداد بازدید : 4263

اصلاحیه برنامه آموزشی سال تحصیلی 95-94

برنامه آموزشی و ساعات درسی سال تحصیلی 95-94


پایه

ساعات


7 تا 8

8 تا 9

9 تا 10

10 تا 11

14تا15

15 تا 16

16 تا 17

17تا19


1

نام درس :نحو و احکام

نام استاد :محمودی و خورشید وند

نام درس :صرف

نام استاد :صادقی

نام درس :صرف و عقایدو نحو 1

نام استاد :صادقی

جلسه عمومی

*کلاس های پژوهشی

**کلاس های مهارتی

 

 

مکالمه عربی

شنبه و دوشنبه

 

 

 

 

 

مکالمه انگلیسی

یکشنبه و سه شنبه

 

 

 

 

 

بینش مطهر

چهارشنبه

 

نام درس :تجوید ،قرآن،اخلاق،لغه،منطق

نام استاد :علیاری ،فرید

تثبیت مهارت های علمی

حلقات مباحثه


1

نام درس :نحو،احکام

نام استاد :محمودی،خورشیدوند

نام درس :صرف

نام استاد :بابایوسفی

نام درس :صرف،عقائد،نحو1

نام استاد : قاسمی

جلسه عمومی

نام درس : تجوید ،قرآن،اخلاق،لغه،منطق

نام استاد : علیاری ،فرید


2

نام درس :نحو3

نام استاد :بابایوسفی

نام درس :منطق 2،عقائد،منطق 3

نام استاد :اکبری

نام درس :نحو2

نام استاد :خورشیدوند

جلسه عمومی

نام درس :منطق2

نام استاد :داودی


3

نام درس :بلاغت

نام استاد :صادقی

نام درس :نحو4

نام استاد :خورشید وند

نام درس :عقاید3

نام استاد :تهرانی

جلسه عمومی

نام درس :نحو5

نام استاد :حسینی


4

نام درس :فقه2

نام استاد :ابراهیم زاده

نام درس :الموجز

نام استاد : ابراهیم زاده

نام درس :فقه1

نام استاد :مسرور

جلسه عمومی

نام درس :عقاید

نام استاد :کیان ارثی


5

نام درس :اصول

نام استاد :مسرور

نام درس :فقه3

نام استاد :تهرانی

نام درس :فقه4

نام استاد :محمدی

جلسه عمومی

نام درس :عقاید

نام استاد :هروی


6

نام درس :اصول3

نام استاد :رجائی

نام درس :فقه6

نام استاد :مسرور

نام درس :فقه5

نام استاد :نثاری

جلسه عمومی

نام درس :ائین ،حکومت،علوم قرانی،حدیث

نام استاد :تختی


7

نام درس :اصول

نام استاد :اکبری

نام درس :فقه1

نام استاد :رجائی

نام درس :فلسفه،عقاید

نام استاد :اکبری

جلسه عمومی

نام درس :فقه2

نام استاد :نیشابوری


8

نام درس :اصول1

نام استاد :نثاری

نام درس :فقه3

نام استاد :قاسمی

نام درس :اصول 1و2

نام استاد :بیگی

جلسه عمومی

نام درس :اصول2

نام استاد :قاسمی


9

نام درس :فقه4

نام استاد :بیگی

نام درس :فقه5

نام استاد :بیگی

نام درس :اصول

نام استاد :شاه آبادی

جلسه عمومی

نام درس :فلسفه

نام استاد :همتی


10

نام درس :

نام استاد :

نام درس :اصول1

نام استاد :کریمی

نام درس :فقه6

نام استاد :قاسمی

نام درس:اصول2 و فلسفه (ازساعت 10 الی 11:30)

نام استاد:تقوائی

*******


* هر پایه در طول هفته یک جلسه از ساعت 13:30 الی 15 کلاس پژوهشی دارد که شرکت در کلاس و گذراندن دوره الزامی است.

** کلاس های مهارتی به صورت اختیاری می باشد.
 

دانلود تقویم-- فایل pdf


دانلود تقویم-- فایل word

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :