شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 63896
تعداد بازدید : 822

نهمين دور گفت وگوی دينی

با حضور آيت الله رشاد نهمين دور گفت وگوی دينی برگزار شد چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣با حضور آيت الله رشاد
نهمين دور گفت وگوی دينی برگزار شد چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣

آيت الله علي اكبر رشاد در اجلاس نهمين دور گفت وگوی دينی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با شوراي پاپی گفتگوی اديان واتيكان، با موضوع «ماهيت و مولفه هاي معنويت» سخنراني كردند.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در اين دور از گفت وگوها كه با عنوان « گفت وگوی سازنده مسلمانان و مسيحيان براي مصلحت جامعه» برگزار شد، ضمن اشاره به پيشينه ديرين و رابطه بيست ساله در اين گفتگوها، به بررسي ماهيت و مولفه هاي معنويت پرداخت.

آيت الله رشاد در آغاز به واژه شناسي لفظ معنويت پرداخت و اشاره كرد در دنياي امروز تلقي هاي نادرست و ناصواب بسياري از معنويت ارائه مي شود.

رييس شوراي حوزه هاي علميه استان تهران در ادامه، به بررسي اجمالي اين تلقي هاي ناصواب پرداخته و گفت: معادل دانستن معنويت با فراماديّت يا متافيزيك فلسفي و فراحسي، تنزل معنويت در حد رفتارهاي خارق العاده و معماگونه و جادويي، فروكاستن معنويت به حالات روان شناختي، تلقي معنويت به فرديت و خلوت گزيني و دوري گزيني از غير، تلقي معنويت به عنوان اخلاق ورزي و اخلاق گرايي، بي اعتنايي به عقل و گريز از حاكميت عقل، تفسير معنويت به مسئوليت گريزي و يله گي، همه و همه تلقي ناصواب از معنويت است. در تمامي اين مصاديق كارويژه هاي ديني از معنويت حذف شده اند و از دستاوردهاي عميق دين از حيات و مناسبات انساني جدا مي شوند.

وي ادامه داد: از ديدگاه اسلام، معنويت داراي مولفه هايي است؛ چون: نگاه هستي شناختي يا نگاه معنوي به هستي؛ دو تلقي از هستي ممكن است: ذي روح و بي روح، وقتي جهان ذيروح ديده و فهميده مي شود و با آن چون موجودي زنده تعامل مي شود، معنويت عميق و جامع صورت مي بندد؛ نگاه ارزش شناختي (ارزش هاي معنوي با انسان غيرمعنوي متفاوت است)؛ و نگاه معرفت شناختي. اين سه مولفه از هم جدا نمي شوند و به طور كلي معنويت يك دستگاه زيستي و يك «جهان زيست» است. هنگامي كه به روحي در كالبد هستي معتقد باشيم جهان را معنوي مي بينيم.

وي ضمن اشاره به جمله معروف «عالم محضر خداست» از حضرت امام خميني (ره)، گفت: اين بيان بدين معناست كه در همه ذرات عالم و اجزاي هستي خدا را حاضر و ناظر بدانيم و از آن به حس حضور تعبير مي كنيم.

 عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بخش ديگري از سخنان خود، ضمن اشاره به آيه «الله نورالسموات و الارض» به نظريه صدرالمتألهين استناد كرد و گفت: همه موجودات حتي جمادات شعورمندند و اين نظريه با آيات قرآن تاييد مي شود. بر همين اساس جهان مكانيكي نيست؛ بلكه ارگانيكي است. همه عالم يك پيكره منسجم و زنده را پديد مي آورند.

وي ادامه داد: حصول معرفت طي يك فرآيند مكانيكي و متكي به حس صورت نمي بندد؛ بلكه معرفت از سپهر الهي به عالم و ساحت انساني تنزل مي كند. بر همين اساس، همه مجاري آن به عقل و حس و تجربه مقدس هستند. همان قدر كه دستاوردهاي وحي مقدس است، دستاوردهاي عقل هم مقدس هستند. در اين تلقي از معنويتعقل از مدار دين بيرون رانده نمي شود و نمي توان آن را از نگاه دين و معنويت حذف كرد. بين ماديات و معنويات هيچ تعارضي نيست؛ بلكه ترتب طولي دارند و ماديات مي تواند منجر به معنويت نيز شود.

رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي افزود: انسان معنوي در همه آنات بايد داراي حس حضور و حال حضور و ادب حضور باشد و معنويت زمان نمي شناسد. برخي از ويژگي هاي معنويت از آيات قرآن استباط مي شود: «و يتفكرون في الخلق السموات و الارض». اين آيه اشاره مي كند كه معنويت و عقلانيت از هم جدا نيستند و تعارضي ميان آنها وجود ندارد. عقلانيت طريقه رسيدن به معنويت است. آيه «ربنا ما خلقت هذا باطلا» اشاره مي كند كه اين عالم را تهي و پوچ نيافريديم. و در آيه «سبحانك و قنا عذاب النار» همه مولفه ها و مختصات معنويت شامل نگاه هستي شناختي، نگاه ارزش شناختي و نگاه معرفت شناختي آمده است.

آيت الله رشاد در پايان صحبت هاي خود، ضمن تشكر از حضور شوراي پاپي گفتگوي اديان واتيكان در ايران، ابراز اميدواري كردند اين مذاكرات و مباحثات علمي، منجر به تفاهم بيشتر و تعامل متقابل ميان اديان ابراهيمي گردد.

لازم به ذكر است نهمين دور گفت وگوی دينی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با شوراي پاپی گفتگوی اديان واتيكان با عنوان « گفت وگوی سازنده مسلمانان و مسيحيان براي مصلحت جامعه» روزهای 4 و 5 آذر در حسينيه الزهرای(س) اين سازمان،  به رياست ابوذر ابراهيمي تركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و كاردينال ژان لويي توران، مشاور عالي و مسئول گفت وگوي ديني پاپ فرانسيس رهبر كليساي جهاني كاتوليك، برگزار شد.

  


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :