شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 52414
تعداد بازدید : 3047

آئیننامه و مقررات اخلاقی انضباطی طلاب حوزهی علمیهی امام رضا(ع)

آئین نامه و مقررات اخلاقی انضباطی طلاب حوزه ی علمیه ی امام رضا(ع)

ماده ی یک)

التزام جدّی طلاب، به موازین شرعی و اصول اخلاقی، مقررات ابلاغی از سوی مرکز مدیریت حوزه ها، مفاد آیین نامه های حوزه ی علمیه ی امام  رضا(ع)، و حسن سلوک با مدیران، مدرسین، طلاب، کارکنان، و مراجعین، شرط اساسی ادامه ی تحصیل در این حوزه  است. نقض موازین شرعی و عدم التزام عملی به ارزش های اخلاقی و تخلف از مقررات و آین نامه ها، بر اساس تشخیص کمیته ی انتظامی و انضباطی حوزه و طبق دستورنامه ی مربوط، برحسب مورد، به ترتیب: موجب «تذکر رسمی»، یا «توبیخ» یا «تنبیه» یا «تعلیق محدود» یا «اخراج فرد» خاطی و متخلف می گردد.

تبصره ی1: پایبندی به نظم و زیست برنامه مند، زهد، تقوی و تعبّد، مراقبت نفس، تهجّد شبانه، مداومت و نشاط در عبادت و محافظت بر اوقات فضیلت، انس با کلام الله مجید و تعالیم نبوی و ولوی، توسل به ساحت اهل بیت(ع) خاصه حضرت ولیِّ عصر(عج)، و التزام جدی به سنت های علمی و تربیتی اصیل، آزموده  و دیرین حوزه های مبارکه ی شیعه، همچنین پرهیختن از اتلاف وقت و هرگونه اشتغال مزاحم تحصیل، بی مبالاتی، ارتکاب منافی مروّت و خلاف عرف، مورد توصیه ی اکید است.

ماده ی دو)رعایت آداب اسلامی و زی طلبگی در رفتار، گفتار، پوشاک، آرایش و نظافت ظاهر، و نیز بهداشت و زیبایی محیط حوزه الزامی 

است. استفاده  از لباسهای نامناسب محیط و شؤون حوزه، در داخل و خارج از حوزه، ارتباط با جریانها و فرق منحرف و مشکوک، معاشرت با اشخاص غیرخوشنام و ملکوک، آمد و شد در اماکن منافی شأن طلبگی و استعمال دخانیات ممنوع است.

ماده ی سه)  طلابی که مشرف به لباس مقدس روحانیّت شده اند باید از زی دوگانه پرهیز نمایند؛ استفاده از عبا در حین حضور و تردد در بخش های عمومی مدارس برای همه ی محصلین ضروری است.

ماده ی چهار)طلاب عزیز موظف به رعایت نظم حضور در محل حوزه و مدارس تابعه، و شرکت در جلسات درس، برنامه های عمومی، کارگاه ها، اردوها و امتحانات، طبق برنامه ای که از سوی متولیان امور حوزه اعلام می گردد، هستند. ترک جلسه ی درس بدون اجازه ی استاد، مجاز نیست؛ عدم حضور یا ترک برنامه های آموزشی فرهنگی قبل از اتمام، فقط با مجوز رسمی مدیریت مجاز است.

تبصره ی2: حضور همه ی طلاب تمام وقت، از ساعت هفت صبح تا پنج عصر روزهای تحصیل الزامی است. تصمیم گیری در خصوص موارد استثناء و راجع به افراد دارای عذر خاص، به عهده ی کمیته ی انتظامی و انضباطی حوزه است.

تبصره ی3: ورود به حوزه و خروج از آن، در ساعاتی که درهای مدارس بسته می شود (بدون هماهنگی قبلی با متصدی مربوط و داشتن عذر موجه) مجاز نیست.

ماده ی پنج)استفاده از موبایل در حین برگزاری کلاس، کارگاه علمی و دیگر برنامه های رسمی (جز برای ضبط دروس) و نیز بهره برداری از سایر لوازم منافی با شرائط و محیط درسی و آموزشی ممنوع می باشد.

ماده ی شش)  حفظ اموال و لوازم شخصی طلاب در مدرسه به عهده ی خود آنان است؛ مسئولین و عوامل حوزه در قبال تلف و مفقود شدن یا به سرقت رفتن اموال شخصی طلاب هیچ گونه مسئولیتی ندارند.

ماده ی هفت)  طلاب موظف به دقت در نگهداری از اموال حوزه و امکاناتی که مورد استفاده ی آنان است هستند؛ اتلاف اموال حوزه موجب ضمان شرعی است و شخص متلِف و آسیب زننده ملزم به جبران و پرداخت خسارت، طبق نظر کمیته ی انتظامی و انضباطی حوزه می باشد.

ماده ی هشت)  هرگونه فعالیت و اقدام منافی با فضای علمی و معنوی و مخل آرامش و امنیت، در محیط حوزه ممنوع است. برگزاری هرگونه جلسه و تجمع، تحت هر عنوانی، همچنین پذیرفتن مهمان، فقط با هماهنگی و اخذ مجور رسمی از مدیریت حوزه مجاز است.

ماده ی نـه)  طلاب موظفند در پایان هر سال تحصیلی اموال و اثاثیه ی شخصی خود را بسته بندی کرده از مدرسه خارج نمایند یا تحویل انبار حوزه دهند.

تبصره ی4: اموال و اثاثیه ی بجا مانده در محیط عمومی یا حجرات به انبار منتقل می گردد و متولیان امور حوزه  در قبال آسیب دیدن یا مفقود شدن آنها مسئولیتی ندارند.

تبصره ی5: وارد یا خارج کردن هرگونه لوازم و اثاثیه از حوزه و واحدهای تابعه، صرفاً با مجوز کتبی مدیریت امور اجرایی و پشتیبانی حوزه مجاز است.

ماده ی ده)  طلاب مکلفند که در آخر هر سال تحصیلی و در پایان دوره ی تحصیل یا انتقال به واحد دیگر، حجرات را تسلیم مدیریت امور اجرایی و پشتیبانی کنند. آنان باید امکانات متعلق به حوزه را که در اختیار دارند سالم و کامل تحویل مدیریت امور اجرایی پشتیبانی نموده رسید دریافت نمایند.


تبصره ی6 : در صورت عدم تصفیه با واحدهای حوزه و استنکاف فرد از تحویل و تحول کامل اموال و امکانات، مدیریت حوزه از صدور و ارائه ی مدارک تحصیلی و گواهی حسن سابقه و سلامت اخلاقی برای او خودداری 
خواهدکرد.

ماده ی یازده)  نگهداری وسائل غیرضروری و جاگیر در محیط حوزه و هر چیزی که در راستای زندگی روزمره ی طلبگی و تحصیلی بکار نمی آید و باعث مزاحمت دیگران است ممنوع است.

 ماده ی دوازده) استفاده از رایانه و امکانات الکترونیکی دیگر و ورود به فضای مجازی، صرفاً جهت امور علمی و درسی مجاز می باشد. به کاربردن وسائل برقی پرمصرف و غیرضرور در حوزه ممنوع است.

ماده ی سیزده) مدیریت حوزه، عندالإقتضاء و با نظر کمیته ی انتظامی و انضباطی، می تواند بدون هماهنگی قبلی و حضور صاحبان حجره ها، به حجرات سرکشی نماید، و آنان موظف به همکاری لازم در این زمینه می باشد.

ماده ی چهارده)   شرح وظائف و حدود اختیارات کمیته ی انتظامی و انضباطی و دستورنامه ی اجرایی این آیین نامه، به تصویب شورای مدیران حوزه خواهد رسید. هر یک از مدیران، به مقتضای حوزه ی مسؤولیت خود، و بر حسب مورد، عهده دار اجرایی کردن مفاد این آیین نامه هستند.

ماده ی پانزده)   این آیین نامه در پانزده ماده و شش تبصره، در یک  صد و پنجاه و سومین جلسه ی شورای مدیران حوزه ی علمیه ی امام  

رضا(ع) (مورّخ 12/3/92) به تصویب رسید و از تاریخ 
تایید و ابلاغ سرپرستی لازم الإجراست.نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :