شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 252202
تعداد بازدید : 50

آیین نامه ها

آیین نامه های روشهای نظام واره سنجش


امتحان شفاهی
 امتحان کتبی 
جلسه اول تقریر
جلسه دوم تقریر
خود سنجی
ترجمه نویسی
چکیده سازی
تلخیص


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :