شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 242623
تعداد بازدید : 198

نسخه پیشنهادی نظامواره کل پایه ها

نسخه پیشنهادی نظامواره کل پایه ها

نسخه پیشنهادی نظامواره کل پایه ها
جهت دانلود  روی نسخه پیشنهادی کل پایه ها کلیک کنید 
⭐⭐⭐نسخه پیشنهادی برنامه نظامواره سنجش در سال تحصیلی 98-97به شرح ذیل می باشد .که عمده تغییرات برنامه امسال تغییر مواعد می باشد که در پایان هر ماه برای جلوگیری از انباشت اطلاعات موارد سنجش توسط طلاب ارائه می گردد. ☀☀واحد نظامواره سنجش از پیشنهادات شما طلاب ارجمند بهره مند می گردد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :