شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 218117
تعداد بازدید : 551

پیام تبریک آیت الله رشاد به سیدعباس صالحی

آیت الله علی اکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، در پیامی انتخاب سیدعباس صالحی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را تبریک گفت.

برادر گرامي جناب آقاي دكتر سیدعباس صالحي ـ دامت معاليه
وزیر مکرم فرهنگ و ارشاد اسلامي
با عرض سلام و ضمن ابراز خرسندي به مناسبت انتخاب شايسته ی حضرت مستطاب عالی، که از شخصیت های شاخص فرهنگي حوزوي هستید، به امر خطیر و پرتأثیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، برايتان از بارگاه بلند باري جهت حسن اداي اين امانت عظیم، توفیق لحظه افزون مسئلت می کنم.
اينك که این انتخاب ارجمند مجال مغتنم و موسعي را برای خدمت به فکر، فرهنگ و هنر دیني در دسترستان قرارداده است، اميد می رود با تدابير و تلاش كارساز حضرت عالي، اين دوران «ديرياب» و «زودگذر» به فرصتي پربار برای تحقق خدمات ماندگار در عرصه ی فرهنگ و هنر خالص دینی و بسط مواریث نوراني نبوي (ص) و معارف عُلوی علوي (ع) بدل گردد. 
انتظار می رود: اکنون که یک فاضل برجسته و خوش اندیشه ی حوزوي، سکّان دستگاه فرهنگي دولت جمهوري اسلامي را برعهده گرفته است، ضمن تقویت و توسعه ی روابط تعاملي حوزه ها و آن دستگاه مفخم، اقدامات زیرساختیِ درخور و فراخوری در جهت ارتقا و بسط فرهنگ و هنر دینی صورت بندد.
شورا و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ی استان تهران نيز کمال آمادگی را برای هرگونه مساعدت با جناب عالی و مساهمت در این زمینه و دیگر مسائل مرتبط دارند.
علي اكبر رشاد
رئیس شورای حوزه های علمیه ی استان تهران
31، 5، 1396


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :