شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 213965
تعداد بازدید : 490

برگزرای دوره تصحیح قرائت نماز

برگزرای دوره تصحیح قرائت نماز

برگزرای دوره تصحیح قرائت نمازنظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :