شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 198350
تعداد بازدید : 783

اولین کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیر

اولین کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیر اردیبهشت 1396

 اولین کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیر اردیبهشت 1396

 

محورهای همایش


 در عرصۀ نگرش قرآنی به موضوع پیشرفت و ساختار کلان قرآن­پژوهی پیشرفت، شامل مباحثی چون :

1ـ1ـ نظام انتظارات، نیازها و فرانیازهای رشد در آستانه تعالیم قرآن کریم

1ـ2ـ اندیشۀ دین (قرآن) شناخت پیشرفت یا تفقه در دین (حکمت جامع اجتهادی) مساحت اصیل اندیشه و دانش تفسیری

1ـ3ـ ماهیت معرفت علمی، اندیشه­پژوهی (فرآیند معرفتی) و الگوپژوهی پیشرفت در چارچوبۀ اندیشه، پژوهش و دانش تفسیری؛

1ـ4ـ تاریخ اندیشه و دانش تفسیری بر مدار تاریخ فکر ترقی دین­شناخت

1ـ5ـ رویکردها، روش­ها و گرایش­های تفسیری در عیار مکتب تفسیری پیشرفت­شناخت

1ـ6ـ ساختار جامع (چونان گرایش­ها، لایه­ها و ابعاد) الگوی برگزیدۀ دانش و مکتب تفسیری بر مدار اندیشه­پژوهی پیشرفت

1ـ7ـ نظام علوم انسانی قرآن­شناخت بر مدار اندیشه و الگوی پیشرفت.

 

 نظام روش­های پژوهش تفسیری پیشرفت­شناخت با نمونه عناوینی مانند :


2ـ1ـ مفهوم شناسی تازۀ روش تحقیق و روش­شناسی تفسیری پیشرفت نگر

2ـ2ـ فلسفۀ روش تحقیق پیشرفت نگر در اندیشه و دانش تفسیری

2ـ3ـ رویکردها و گرایش­های تفسیری و الگو­های روش­شناختی پشتیبان آن در چشم­انداز روش­شناسی تفسیری پیشرفت­نگر

2ـ4ـ فرآیند و سازوکار پژوهش تفسیری پیشرفت­نگر

2ـ5ـ الگوی  نظام جامع روش­شناسی پژوهش تفسیری پیشرفت

2ـ6ـ روش­شناسی مبتنی بر الگوی ترتیبی تفسیری قران کریم

2ـ7ـ روش­شناسی مبتنی بر الگوی تنزیلی تفسیری قرآن کریم

2ـ8ـ یا عرصه­های نوین روش­شناسی پیشرفت­پژوهی قرآنی

2ـ9ـ روش­شناسی اقتدار توسعه­ای و کاربردی دانش تفسیری و نظام معارف قرانی مبتنی بر آن

2ـ10ـ اصول و روش­شناسی پژوهش انتقادی وضعیت موجود جامعۀ هدف

2ـ11ـ اصول و روش­شناسی پژوهش الگوی مطلوب و فراتاریخی رشد

2ـ12ـ اصول و روش­شناسی مطالعات راهبردی و تحقیق و توسعه­ای در عرصۀ قرآن پژوهی.

 

 اصول الگوی مدیریت قرآن­شناخت پیشرفت، با عناوینی مانند :


3ـ1ـ مبانی نظری و پارادایمی اندیشه و الگوی قرآنی تفسیر و مدیریت پیشرفت؛

3ـ2ـ نظام­های مطلوب رشد (تربیتی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در تعالیم قرآن کریم

3ـ3ـ تحلیل انتقادی وضعیت موجود جامعۀ هدف در چارچوبۀ الگوی قرآن شناخت نقد وضعیت

3ـ4ـ الگوی کاربردی و برنامه توسعه­ای پیشرفت در جامعه معاصر ایرانی، مستند به الگوی قرآنی پیشرفت؛

3ـ5ـ اصول سبک و معنی­داری زندگی در الگوی مدیریت قرآن شناخت پیشرفت

3ـ6ـ آسیب­شناسی و چالش­های پیش روی دانش تفسیر پیشرفت نگر، مسیر به سوی آینده

3ـ7ـ درآمدی قران شناخت بر سند الگوی پایۀ پیشرفت

3ـ8ـ گذاری به گفتمان و زبان هنرشناخت در زیست رو به رشد قرآنی

 

تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات: 25 دی ماه 1395

 

تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات: 15 اسفند 1395

 

تاریخ شروع کنفرانس: 20 اردیبهشت 1396

 

تاریخ پایان کنفرانس: 21 اردیبهشت 1396

 

تماس با ما                   سایت همایش http://roshdcsrd.ac.ir/


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :