شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 189737
تعداد بازدید : 794

تبیین مبانی نظری نظام اموزشی پرورش مال

تبیین مبانی نظری نظام اموزشی پرورش مال از سرفصل های دوره اموزشی پیشا سال تحصیلی موضوع نظریه پرورش مال را به خود اختصاص داده بود


تبیین روش های مختلف تحصیل وتعلیم وسنجش در این نظام مورد تاکید قرار گرفته است .حجت الاسلام همتی با تبیین این نظریه بیان داشتند براساس این نظریه باید درروش های علم اموزی خود در دانشگاه وحوزه تجدید نظرکنیم 
ایشان در ادامه افزودند که نظام سنجش دانشگاهها براساس نظریه انسان شناسب داروین شکل گرفته است درحالی که در انسان شناسی نظام پرورش مال به فعلیت رساندن استعداد ها هست وامتحان وازمون تکمیل کننده روند اموزش است .
ایشان درپایان با نقد جریان های تحول خواه حوزه بیان کردند اکثریت این جریان ها از نداشتن نظریه رنج می برند.
گفتنی است که نظریه پرورش مال توسط استاد رشاد در راستای تحول درنظام اموزشی حوزه ارایه گردیده است .نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :