شبکه انديشمندان قم

آیت الله رشاد

تولیت حوزه علمیه امام رضا و مدرس درس خارج ققه و اصول

14 دی 1395

استاد سید حسن سعیدی گلپایگانی

مدرس خارج فقه و اصول

15 مهر 1395

آیت الله عالمی

مدرس درس خارج فقه (اطعمه و اشربه )

15 مهر 1395

آیت الله تقوایی

مدرس درس خارج فقه و اصول و کفایه پایه 10 و فلسفه پایه 10

15 مهر 1395

استاد حسین علیزاده

مدیریت حوزه علمیه امام رضا علیه السلام

15 مهر 1395

استاد سید سعید حسینی

معاونت آموزش

15 مهر 1395

استاد فرهاد داودی

معاونت پژوهش حوزه علمیه امام رضا

15 مهر 1395

استاد حسن قاسمی

مدرس درس فقه 5 پایه 9 واصول 2 پایه 10 واستاد هادی

15 مهر 1395

استاد سعید رجایی

مدرس درس فقه 1 پایه 7 و اصول 1 پایه 7

15 مهر 1395

استاد امیر عباس اکبری

مدرس درس عقاید پایه 7

15 مهر 1395

استاد محمد حسین خورشیدوند

مدرس درس آیین نگارش و ادبیات

15 مهر 1395

استاد علیرضا برومند

استادیار پایه 6

15 مهر 1395

استاد ردائی

مدرس سطوح عالی حوزه

15 شهریور 1395

استاد آذرطوسی

مدرس سطح دو حوزه

15 شهریور 1395

استاد هروآبادی

استاد درس فقه 1

15 شهریور 1395

استاد رحیمی صادق

استادسطح عالی

15 شهریور 1395

استاد باقری

استاد سطح 1

15 شهریور 1395

  • تعداد رکوردها : 17