شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 242661
تعداد مشاهدات : 9

شهادت آمام جواد علیه السلام بر عموم شعیان جهان تسلیت باد

شهادت آمام جواد علیه السلام بر عموم شعیان جهان تسلیت باد

شهادت آمام جواد علیه السلام بر عموم شعیان جهان تسلیت باد شهادت آمام جواد علیه السلام بر عموم شعیان جهان تسلیت باد 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :