شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 242623
تعداد مشاهدات : 15

نسخه پیشنهادی نظامواره کل پایه ها

نسخه پیشنهادی نظامواره کل پایه ها

نسخه پیشنهادی نظامواره کل پایه ها

جهت دانلود  روی نسخه پیشنهادی کل پایه ها کلیک کنید 
⭐⭐⭐نسخه پیشنهادی برنامه نظامواره سنجش در سال تحصیلی 98-97به شرح ذیل می باشد .که عمده تغییرات برنامه امسال تغییر مواعد می باشد که در پایان هر ماه برای جلوگیری از انباشت اطلاعات موارد سنجش توسط طلاب ارائه می گردد. ☀☀واحد نظامواره سنجش از پیشنهادات شما طلاب ارجمند بهره مند می گردد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :