شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 240614
تعداد بازدید : 94

آئین نامه ترجمه نویسی

آئین نامه ترجمه نویسی

ترجمه، يک واژه عربي است، ولي ريشه فارسي دارد و از "ترزباني" و "ترزفاني" گرفته شده است. تلفظ صحيح ترجمه، "تَرجَمان" است که در گفتار روزمره "تَرجُمان" تلفظ مي شود. براي اين واژه معاني مختلفي را ذکر کرده اند. از جمله:
 


نقل کلام از زباني به زبان ديگر، 2) تفسير، تأويل و توضيح، 3) زندگينامه، ذکر سيرت، اخلاق و نسب شخص
براي اينکه ترجمة متون از عربي به فارسي به درستي انجام شود، يکي از مهمترين اصول و مباني ترجمه، يعني صرف و نحو بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا قواعد دستور زبان عربي تأثير بسزايي در ترجمه دارند. اين نکته اي است که برخي مترجمان آن را ناديده گرفته، از آن گذشته اند؛ در حالي که اين بي توجهي، به هر دو زبان مبدأ و مقصد خدشه وارد مي کند. البته ديگر ويژگيهاي خاص زبان عربي، يعني تلفظ صحيح، اختلاف قرائت در مورد کتب آسماني و نسخه هاي خطي، حرکات و بلاغت را نيز بايد در نظر داشت. توجه به نکات بالا، يعني روشمند کردن ترجمه متون از عربي به فارسي، نبود روش صحيح براي ترجمه و عدم تخصص در صرف و نحو، موجب ناکامي مترجم و ناموفق بودن ترجمه ها خواهد شد