شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 240613
تعداد بازدید : 110

آئین نامه چکیده سازی

آئین نامه چکیده سازی

فشرده صحیح یک مطلب بدون هیچگونه تفسیر اضافی.


    خلاصه ای است؛ که از آن نوشته تهیه می شود شامل فشرده تمام مطالب مهم.

   چکیده: عبارت است از شناخت محتوایی یک مقاله یا یک مطلب و معرفی این محتوا با حداقل کلمات و عبارات ممکن.   

  چکیده: خلاصه ای است دقیق و صحیح از یک نوشته که ممکن است شامل فشرده تمام مطالب مهم یا فشرده قسمتهای ویژه یا فهرستی از محتوای نوشته آن باشد .


                                                
ویژگی های  چکیده خوب

1.    باید بیان کند که اثر در مورد چیست (موضوع)
2.     باید اطلاعات غیرضروری و غیر مفید نداشته باشد.

3.     باید اطلاعات غیرضروری و غیر مفید نداشته باشد.
4.     باید خلاصه و قابل خواندن باشد.

اهداف و موارد استفاده چکیده

چکیده باعث صرفه جوئی در وقت می شود.

چکیده و افزایش آگاهی رسانی و ابزار جستجوی گذشته نگر و جاری می باشد.

چکیده و سهولت انتخاب.

بهبود بازیابی اطلاعات.                                                                                         


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :