شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 240611
تعداد مشاهدات : 29

آئین نامه خلاصه نویسی

آئین نامه خلاصه نویسی

به استخراج جوهره ی اصلی یک نوشته ی منثور یا منظوم خلاصه نویسی می گویند و فایده ی آن صرفه جویی در زمان .کاستن حجم نوشته برای آسانی مطالعه. درک و فهم مطالب اصلی نوشته جدای از نکته های فرعی آن و ساده کردن مطالب مشکل و دشوار است.

 

 تلخیص به دو شیوه انجام می گیرد

1-کامل:که در آن تمامی محتوای ماخذ اصلی آورده می شودو خواننده کل اثری را در مقیاس کوچکتر می خواند.

2-منتخب:که بهترین و برجسته ترین مطالب یک کتاب و یا گاه تنها قسمت هایی خاص که ازنظر علمی یا فنی موردنظر است خلاصه می شود.

شیوه ی خلاصه کردن

     ابتدا بایستی صفحه به صفحه وبا دقت تمام از ابتدا تا انتهای متن را خواند و فهمید و مشکلات لغوی آن را حل کرد     . 

     به سبک، طرز بیان و شیوه ی نویسنده توجه عمیق کرد تا بتوان به اهداف وزیبایی ها و نکات برجسته ی متن آگاهی یافت به طوری که موضوع سخن کاملا روشن باشد

پس از آن بایستی مراحل زیر را رعایت کرد

1.تعیین هدف تلخیص ودرصد خلاصه نویسی از یک متن

2.استخراج پیام.عنوان ها و مطالب اصلی

3.تعیین قسمت های اصلی

4.یادداشت برداری

5.تنظیم و نگارش یادداشت ها

6.باز خوانی نوشته ی خلاصه شده و پاکنویس که بایستی توجه کنیم که در مطلب مهم ترین نکته یافتن موضوع اصلی و بن مایه ها و زمینه ی مساله و مبحث   است.

 

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :