شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 240609
تعداد مشاهدات : 62

آئین نامه امتحان کتبی

آئین نامه امتحان کتبی

امتحان کتبی یکی از عناصر مهم در فرآیند نظام آموزشی پرورش مآل است که اطلاعات اساسی را برای تعیین سطح کارایی و بهبود شرایط آموزشی فراهم می سازد

  اما برای این که اطلاعات کسب شده مفید و موثر واقع شوند ، لازم است که این اطلاعات با محتوای هدف های آموزشی و ویژگی های طلاب رابطه مستقیمی داشته باشند . زیرا بدون توجه به این عوامل ، محتوای امتحان را نمی توان به درستی تعیین و مشخص نمود . علاوه بر آن نمی توان از طریق این اطلاعات به هدف های آن جامه ی عمل پوشاند .

هدف های امتحان

1 - امتحان به عنوان وسیله ای برای شناساندن هدف های تدریس به طلاب.

2- امتحان به عنوان وسیله ای برای تصمیم گیری جهت شروع مراحل بعدی تدریس.

    3- امتحان به عنوان وسیله ای برای یافتن نارسایی های آموزشی طلاب و کشف نقاط ضعف آنان.

4- امتحان به عنوان وسیله ای برای رفع نارسایی های آموزشی طلاب و کیفیت بخشیدن به یادگیری آنان.

5- امتحان به عنوان وسیله ای برای بهبود و اصلاح روش ها و رویکرد های تدریس.

 

 

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :