شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 240495
تعداد بازدید : 340

آئین نامه امتحانات شفاهی

آئین نامه امتحانات شفاهی

1- مهمترین شرط موفقیت در آزمونهای شفاهی آن است که فن بیان را بیاموزیم. به هنگام امتحان شفاهی دادن سعی کنید آرام و شمرده و دقیق و واضح صحبت کنید و از دیگران در این زمینه الگو بگیرید.


2-    سعی کنید مطالب آموختنی را حفظ نکنید، بلکه بفهمید و به زبان خودتان آن را بازگو کنید تا ضریب فراموشی تان کمتر شود. اما اگر مطالب را طوطی وار حفظ کنید کمترین استرس و اضطراب باعث اختلال در فراخوانی مطالب از حافظه تان می شود.

3-  اگر می خواهید در آزمونهای شفاهی موفق شوید یکی از راهها آن است که به هنگام مطالعه، خودتان را در نقش معلم قرار دهید و به درس دادن و فهماندن مطلب به خود حقیقی تان یا شاگردان فرضی بپردازید.

4-    در موقع حفظ کردن و به خود پس دادن با استفاده از قوه تخیل تان خودتان را در کلاس و در موقعیت درس پس دادن تجسم کنید و به این ترتیب با تمرین ذهنی موقعیت آزمون هم احتمال بازیابی اطلاعات از حافظه به هنگام امتحان شفاهی را افزایش می دهید و هم احتمال مضطرب شدن را با روند عادی سازی و تمرین ذهنی کاهش می دهید و این هر دو به منزله امکان موفقیت بالاتر است.

5-   قبل از اینکه در معرض امتحان شفاهی قرار گیرید چندین و چندین بار از خودتان آزمون به عمل آورید. یکی از روشهای مؤثر بازگو کردن درس برای یادگیری، مباحثه است.

6-   وقتی پاسخ شفاهی می دهید ممکن است در یک لحظه به اصطلاح گیر کنید. در اینگونه موارد بهتر است به جای سکوتی که هم ناخوشایند است و هم گویای عدم تسلط شما است تا به یاد آمدن ادامه مطلب به توضیح بیشتری پیرامون آخرین نکته ای که بیان کرده اید بپردازید به این ترتیب این وقفه را به خوبی مدیریت خواهید کرد.

7-  برای موفقیت هر چه بیشتر در امتحانات شفاهی سعی کنید مجموعه ای از سؤالهای مرتبط با هر درس را بنوسید و بعد با خودتان از خودتان بپرسید .

امتحان -شفاهی -سنجش

نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :